Osobný tréner


  • vypracovanie individuálneho, optimálneho tréningového programu
  • vedenie inštruktážneho tréningu, vrátane objasnenia tréningových princípov účinkov konkrétnych cvikov, počtu sérií a opakovaní, vplyvu na precvičované partie
  • vypracovanie optimálneho výživového programu
  • objasnenie základných aj podrobnejších tém v oblasti životosprávy
  • zorientovanie sa a poradenstvo v doplnkovej, suplementárnej výžive
  • komplexné plánovanie výživovej stratégie
  • kompletná príprava na súťaže, skúšky telesnej zdatnosti a pod.