Vítam Vás na stránkach FYZIO SPORT.

Neváhajte a využite mnou ponúkané služby.

Ku každému klientovi pristupujem individuálne podľa potreby, kondície a s rešpektovaním neurofyziologických princípov ľudského tela a pohybu. Klienta vnímam ako celok a nezameriavam sa len na jednotlivé časti tela (ramenný kĺb, koleno, krčná chrbtica, kríže…),v ktorých sa zdanlivo prejavil problém. Pohyb človeka je riadený centrálnym nervovým systémom. Mozog však neriadi jednotlivé svaly vykonávajúce pohyb, ale celé pohybové vzorce. Preto vždy zisťujem pravú príčinu vzniku obtiaží a na ňu následne volím najvhodnejšiu terapiu. Mojou prednosťou je neustále skvalitňovanie a vylepšovanie ponúkaných služieb a sústavné vzdelávanie sa v daných odboroch. Dôkazom je stále rastúci počet spokojných zákazníkov.