Fyzio – tréning


vykonávanie cvikov so zameraním sa na správnu techniku podľa správnych stereotypov a pohybových vzorcov, rehabilitačné a kompenzačné cvičenia pre všetky vekové skupiny určené pre športovcov aj nešportovcov, vhodné kombinovať s fyzio – masážou

 

  • diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému
  • kinezioterapia, liečebná rehabilitácia
  • diagnostika a liečba plochonožia, nácvik správnych pohybových stereotypov, posudzovanie zdravotného stavu, diagnostikovanie príčin ťažkostí
  • diagnostika skrátených a oslabených svalov (svalovej dysbalancie)
  • inštruovanie v oblasti správneho spôsobu chôdze, sedenia, státia a držania tela všetkých vekových kategórií
  • vypracovanie špecializovaných cvičení v závislosti od povahy ťažkostí
  • škola chrbta
  • cvičenia zamerané na odstránenie bolestí pohybového aparátu
  • liečba a prevencia bolestí chrbta metódou SM – systém
  • kompenzačné cvičenia a strečing

svaly v pohybe