Športová masáž


Je podobná klasickej masáži. Rozdiel je však v slede, rytme a intenzite vykonávania masážnych hmatov. Cieľom športovej masáže je dopomôcť športovcovi k podaniu maximálneho výkonu, a tiež urýchliť regeneráciu organizmu po výkone. Z tohto dôvodu má i svoje špecifické rozdelenie na masáž prípravnú, pohotovostnú a masáž v prestávkach medzi jednotlivými výkonmi.
Najúčinnejšia je masáž prípravná, ktorá má celkovo posilniť organizmus športovca. Hmaty sa prevádzajú tak, aby bol zlepšený odtok krvi a lymfy, a tým zvýšenie odplavovania odpadových látok z tkanív. Dôsledkom toho je lepšie prekrvenie a výživa tkanív a tým i rýchlejšia regenerácia. Ďalšími sú masáže pohotovostné a masáže v prestávkach medzi výkonmi. Masáž pohotovostná sa vykonáva tesne pred výkonom alebo pred namáhavým tréningom a slúži ako súčasť rozcvičenia. V prípade potreby sa môže uskutočňovať ako dráždivá, alebo ukľudňujúca a tým významne napomôcť k regulácii pred štartovných stavov športovca. Masáž vykonávaná medzi výkonmi je v podstate podobná, avšak musí zaistiť aspoň čiastočnú regeneráciu po výkone.

Po namáhavom výkone sa vykonáva relaxačná masáž. V neposlednom rade , masáž nemalou mierou vplýva aj na psychické naladenie športovca a tým aj na jeho výkonnosť.

Účinky:

  • dopomoc k podaniu maximálneho výkonu
  • lepšie prekrvenie a výživa tkanív
  • rýchlejšia regenerácia a posilnenie organizmu
  • zlepšenie odtoku krvi a lymfy
  • zvýšenie odplavovania odpadových látok z tkanív